Category Archives: ภาษาจีนพื้นฐาน

แนะนำตัวเองภาษาจีน

บทที่ 6 แนะนำตัวภาษาจีน

自我介绍 (zìwǒ jièshào) แปลว่า แนะนำตัวเอง วิธีสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นให้กับคนจีนก็คือ แนะนำตัวเองภาษาจีน วันนี้ครูกายจะมาสอน 2 บทสนทนาที่จะทำให้การแนะนำตัวเองในภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายๆครับ

ไวยากรณ์จีน

บทที่ 4 ไวยากรณ์จีน

语法 (yǔ fǎ) แปลว่า ไวยากรณ์ เรามาทำความรู้จักกับ ไวยากรณ์จีน ชนิดของคำภาษาจีนและโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ที่สำคัญบทเรียนนี้จัดทำเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของภาษาจีนมากยิ่งขึ้นครับ

เวลาภาษาจีน

บทที่ 3 เวลาภาษาจีน

时间 (shí jiān) แปลว่า เวลา หากคนจีนถามเกี่ยว กับ เวลาภาษาจีน ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนักเรียนจะมีวิธี การบอกเวลาภาษาจีน ยังไงกันบ้าง วันนี้ครูกายจะสอนการอ่านการบอกเวลาภาษาจีนด้วยรูปภาพครับ

วัน เดือน ปี ภาษาจีน

บทที่ 2 วันเดือนปี ภาษาจีน

日月年 (rì yuè nián) แปลว่า วันเดือนปี ความแตกต่างกับไทยคือภาษาไทย วันเดือนปี แต่ภาษาจีนจะเรียงสลับกันเป็น ปีเดือนวัน ในเนื้อหาครูกายเตรียม คำศัพท์ บทสนทนาภาษาจีนและคัดจีน ไว้อย่างละเอียด

ตัวเลขภาษาจีน

บทที่ 1 ตัวเลขภาษาจีน

数字 (shù zì) แปลว่า ตัวเลขภาษาจีน บทนี้ครูกายจะมาสอนวิธีการนับเลขด้วยสัญลักษณ์มือ คำศัพท์ตัวเลขภาษาจีน 1-20 และ เทคนิคการนับเลขภาษาจีน 1-100 รับรองว่านักเรียนจะเก่งการนับเลขจีนอย่างแน่นอน

ลำดับขีด ภาษาจีนพื้นฐาน 1

ลำดับขีดภาษาจีนพื้นฐาน

ตัวอย่างการเขียน ลำดับขีดภาษาจีนพื้นฐาน 1 นักเรียนสามารถนำไปฝึกเขียนตัวอักษรจีน ด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้นักเรียนเขียนลำดับขีดได้ถูกต้องและสวยงาม