บทที่ 3 เวลาภาษาจีน

เวลาภาษาจีน

หากคนจีนถามเกี่ยวกับ เวลาภาษาจีน ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนักเรียนจะมีวิธี การบอกเวลาภาษาจีน ยังไงกันบ้าง? ให้เขารู้เรื่อง วันนี้ครูกายจะสอนการอ่านเวลาภาษาจีนด้วยรูปภาพ คำศัพท์ บทสนทนา นอกจากนี้ยังแทรกไวยากรณ์ภาษาจีนให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกกันแล้วครับ

เกร็ดเพิ่มเติม : สิ่งที่นักเรียนต้องทำความเข้าใจในบท เวลาภาษาจีน คือ คำศัพท์ บทสนทนาภาษาจีน การบอกเวลาภาษาจีน การเรียงลำดับเวลาจากใหญ่ไปเล็ก โครงสร้างประโยค หรือไวยกรณ์ ถ้าหากฝึกแลัวยังไม่คล่องหรือยังไม่เข้าใจสามารถ add line: @874stkad มาสอบถามเพิ่มเติมนะครับ

ความยาวคลิปบทนี้ทั้งหมด 1 ชั่วโมง 13.44 นาที

สารบัญ เวลาในภาษาจีน

หนังสือบทที่ 3 เวลาภาษาจีน

เนื้อหา : รวบรวมเนื้อหาเวลาภาษาจีน เน้นเขียนตัวอักษรจีน พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัด 5หัวข้อ

ผู้เขียน : ครูกาย

ขนาด : A4

一。

คำศัพท์ เวลาภาษาจีน

时间 (shí jiān) เวลา

a) การบอกเวลาภาษาจีน ที่ระบุวัน

ตัวอักษร

พินอิน

คำแปล

今天

jīn tiān

วันนี้

明天

míng tiān

วันพรุ่งนี้

昨天

zuó tiān

เมื่อวาน

前天

qián tiān

วานซืน

后天

hòu tiān

วันมะรืน

b) การบอกเวลาภาษาจีน ที่เป็นช่วงเวลา

ช่วงเวลาที่นิยมใช้คือ 早上 ตอนเช้า | 下午 ตอนบ่าย |晚上 ตอนเย็น

ตัวอักษร

พินอิน

คำแปล

凌晨 

líng chén

ก่อนรุ่งเช้า 

1.00-6.00

早上

zǎo shàng

เช้าตรู่

6.00-8.00

上午

shàng wǔ

ตอนเช้า

8.00-12.00

中午

zhōng wǔ

ตอนเที่ยง

12.00-13.00

下午

xià wǔ

ตอนบ่าย

13.00-16.00

傍晚

bàng wǎn

ตอนเย็น

16.00-18.00

晚上

wǎn shàng

กลางคืน

18.00-24.00

午夜

wǔ yè

เที่ยงคืน

24.00-1.00

c) หน่วยเวลาในภาษาจีน

ตัวอักษร

พินอิน

คำแปล

diǎn

จุด/โมง

小时

xiǎo shí

ชั่วโมง

fēn

นาที

一刻

yí kè

15 นาที

bàn

ครึ่ง

三刻

sān kè

45 นาที

miǎo

วินาที

二。

คำศัพท์เพิ่มเติม

ตัวอักษร

พินอิน

คำแปล

chà

ขาด

ma

ไหม/มั๊ย

ไม่

每天

měi tiān

ทุกวัน

现在

xiàn zài

ตอนนี้

上班

shàng bān

เข้างาน

下班

xià bān

เลิกงาน

三。

การบอก เวลาภาษาจีน

a) การบอก เวลาภาษาจีน ตี 1.00 - เที่ยงคืน 12.00

ระหว่างผู้พูดถ้ารู้ว่าตอนนี้คือช่วงเวลาไหน สามารถตอบไปเลยว่า 一点 | 五点 | 十一点

1.00 ตีหนึ่ง

凌晨一点

língchén-yī-diǎn

2.00 ตีสอง

凌晨两点

língchén-liǎng-diǎn

3.00 ตีสาม

凌晨三点

língchén-sān-diǎn

4.00 ตีสี่

凌晨四点

língchén-sì-diǎn

5.00 ตีห้า

凌晨五点

língchén-wǔ-diǎn

6.00 หกโมง

早上六点

zǎoshàng-liù-diǎn

7.00 เจ็ดโมง

早上七点

zǎoshàng-qī-diǎn

8.00 แปดโมง

上午八点 

shàngwǔ-bā-diǎn

9:00 เก้าโมง

上午九点

shàngwǔ-jiǔ-diǎn

10:00 สิบโมง

上午十点

shàngwǔ-shí-diǎn

11:00 สิบเอ็ดโมง

上午十一点

shàngwǔ-shí-yī-diǎn

12:00 เที่ยง

中午十二点

zhōngwǔ-shí-èr-diǎn

13.00 บ่ายโมง

下午一点

xiàwǔ-yī-diǎn

14.00 บ่ายสองโมง

下午两点

xiàwǔ-liǎng-diǎn

15.00 บ่ายสามโมง

下午三点

xiàwǔ-sān-diǎn

16.00 สี่โมง

傍晚四点

bàngwǎn-sì-diǎn

17.00 ห้าโมงเย็น

傍晚五点

bàngwǎn-wǔ-diǎn

18.00 หกโมงเย็น

晚上六点

wǎnshàng-liù-diǎn

19.00 หนึ่งทุ่ม

晚上七点

wǎnshàng-qī-diǎn

20.00 สองทุ่ม

晚上八点

wǎnshàng-bā-diǎn

21.00 สามทุ่ม

晚上九点

wǎnshàng-jiǔ-diǎn

22.00 สี่ทุ่ม

晚上十点

wǎnshàng-shí-diǎn

23.00 ห้าทุ่ม

晚上十一点

wǎnshàng-shí-yī-diǎn

24.00 เที่ยงคืน

午夜十二点

wǔyè-shí-èr-diǎn

หมายเหตุ : คนจีนบางคนจะไม่รู้จัก 傍晚 ให้ใช้ 晚上 แทนนะครับ

และการพูดบอกเวลาในชีวิตประจำวันหลักๆจะเน้นพูด 3 ช่วงเวลา

ตอนเช้า 早上|ตอนบ่าย 下午|ตอนเย็น 晚上 

b) การบอกเวลาภาษาจีน เป็น 点 分 刻

9.05 โมง

九点零五

jiǔ-diǎn-líng-wǔ

11.15 โมง

十一点十五分

shí-yī-diǎn-shí-wǔ-fēn

十一点一刻

shí-yī-diǎn-shí-yí-kè

12.30 โมง

十二点三十分

shí-èr-diǎn-sān-shí-fēn

十二点半

shí-èr-diǎn-bàn

14.45 โมง

两点四十五分

liǎng-diǎn-sì-shí-wǔ-fēn

两点三刻

liǎng-diǎn-sān-kè

差一刻三点

chà-yí-kè-sān-diǎn

14.50 โมง

差十分三点

chà-shí-fēn-sān-diǎn

หมายเหตุ : 一刻 |三刻 สองตัวนี้คนจีนบางคนอาจจะไม่รู้จักให้พูด 十五分 |四十五分 ไปเลย

c) วิธีเรียงลำดับเวลาจาก ใหญ่ไปเล็ก

    • การบอกเวลาที่ระบุวัน + การบอกเวลาที่เป็นช่วงเวลา + การบอกเวลาที่เกี่ยวกับเวลา กี่โมง 
  •  

ยกตัวอย่างเช่น 明天 + 上午 + 八点半  

    • การบอกเวลาที่ระบุวัน 明天 今天…… วางหน้าสุด อีกทั้งยังสามารถวางไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังประธาน (明天)我 / 我(明天)
  •  
    • ถัดมาจะต่อด้วย การบอกเวลาที่เป็นช่วงเวลา 早上 上午 下午…… และท้ายสุดจะต่อด้วย การบอกเวลาที่เกี่ยวกับเวลา กี่โมง
  •  
四。

ไวยากรณ์ 吗? 不!

语法 (yǔ fǎ) ไวยากรณ์ หรือ แกรมม่า

ตัวอักษร

หน้าที่

ตัวอย่าง ไวยากรณ์

วางไว้ท้ายประโยคบอกเล่าจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม

ประโยคบอกเล่า +  

 

 

今天上班 + 

 

 

วันนี้ทำงาน ไหม

วางไว้หน้า คุณศัพท์/กริยา เพื่อบ่งบอกว่า “ไม่”

 + คุณศัพท์/กริยา

 

 

 上班

 

 

ไม่ ทำงาน

五。

บทสนทนา เวลาภาษาจีน

六。

แบบฝึกหัดเขียนตัวอักษรจีน เวลาภาษาจีน

汉字笔顺 (hàn zì bǐ shùn) ลำดับขีดภาษาจีน

七。

แบบฝึกหัด เวลาภาษาจีน พร้อมเฉลย

练习 (liàn xí) แบบฝึกหัด

八。

สรุป เวลาภาษาจีน

ทีนี้เวลาคนจีนมาถามว่าเวลาตอนนี้ กี่โมง กี่นาที? นักเรียนจะตอบว่าอย่างไร >< พูดตามเวลาปัจจุบันเลยครับ เย้ๆยินดีด้วยครับตอบได้แล้ว! การบอกเวลาภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดใช่มั๊ยครับ? 555

สุดท้ายก่อนจบบท เวลาภาษาจีน ครูกายจะขอบอกซ้ำๆว่า การจะเก่งภาษาจีน เราต้องฝึกทำแบบฝึกหัด ฝึกท่องคำศัพท์ บทสนทนา คัดจีน ซ้ำๆๆๆ ในทุกๆบทครับ 

พร้อมเก่งจีนแล้ว ลุยยยยยยยยในบทถัดไป ครับ 

บทที่ 2 วันเดือนปี ในภาษาจีนบทที่ 4 ไวยากรณ์จีน