วรรณยุกต์จีน มีกี่เสียง เทียบกับไทย

วรรณยุกต์จีน พินอิน

เรื่องสุดท้ายของการเรียนพินอินคือการผัน วรรณยุกต์จีน และแน่นอนครับมีแบบทดสอบ แบบฝึกหัดวรรณยุกต์จีน รอทุกคนอยู่ เชื่อว่านักเรียนจะเชี่ยวชาญอย่างแน่นอน 

หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกเรื่อง พินอิน (พยัญชนะจีน สระภาษาจีน) และ การผสมคำภาษาจีนกลาง จนคล่องแล้วถัดมาเราจะมาทำให้การออกเสียงพินอินให้สมบูรณ์ โดยการออกเสียงวรรณยุกต์ หากใครยังไม่ได้ฝึกหรือยังไม่คล่อง กลับไปทบทวนนะครับ

ถึงเวลาแล้วครับ มาเริ่มต้นเรียนกันเล้ยย

วรรณยุกต์จีน บทที่ 1/3
1. การออกเสียงวรรณยุกต์จีน

วรรณยุกต์จีน มีกี่เสียง เทียบกับเสียงไทย?

นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจว่า วรรณยุกต์จีน มี 4 เสียง จริงๆแล้วก็ถูกต้องครับ แต่ทว่านักเรียนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันยังมีอีกหนึ่งเสียงที่เรียกว่า เสียงเบา หรือ อยู่ในรูปแบบที่ไม่ใส่วรรณยุกต์ครับ ต่อมาดูตารางด้านล่าง เครื่องหมายใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ การเทียบเสียงวรรณยุกต์ไทยและการอ่านเสียงวรรณยุกต์ ดังนี้

วรรณยุกต์จีนเทียบกับเสียงไทย

เทียบเสียงวรรณยุกต์ไทยคือ สามัญ รูปแบบในการเขียน อ่านว่า ปา

เทียบเสียงวรรณยุกต์ไทยคือ  จัตวา รูปแบบในการเขียน  อ่านว่า ป๋า

เทียบเสียงวรรณยุกต์ไทยคือ    เอก รูปแบบในการเขียน  อ่านว่า ป่า

เทียบเสียงวรรณยุกต์ไทยคือ     โท รูปแบบในการเขียน  อ่านว่า ป้า

คือพยางค์เสียงที่ ไม่มีวรรณยุกต์ เวลาออกเสียงจะเบาและสั้นมาก ออกเสียงเหมือนเสียงที่ 1 แต่ออกเพียงครึ่งเสียง เขียนว่า ba อ่านว่า ป่ะ อีกหนึ่งตัวอย่าง ma ม่ะ 

2. การวางวรรณยุกต์

ตำแหน่งการวาง วรรณยุกต์จีน

ตำแหน่งของการวาง วรรณยุกต์จีน ทั้ง 4 เสียง จะวางไว้บนตัวอักษร a o e i u ü ครูกายมีเทคนิคที่จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น หากเจอตัวอักษรที่กล่าวมาด้านบนซ้ำกัน เช่น bian เราจะเลือกวางวรรณยุกต์ไว้บน a เรียงลำดับตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ a b c d e f g h i j เพราะว่ามาก่อน i ดังนั้นก็จะวางบน biān สำหรับตัว ü เป็นลำดับสุดท้ายครับ

หมายเหตุ ยกเว้น iū ที่จะวางไว้ตรงตัว u ไม่ใช่ตัว i

ตัวอย่างของตำแหน่งการวางวรรณยุกต์จีน ā āi āo ān āng / ō ōng ōu / ē ēi ēn ēng ēr / ī iā iāo iē iū iān iāng īn īng īong / ū uā uō uī uāi uān ūn uāng uēng / ǖ üē üān ǖn

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับวิธีการวางวรรณยุกต์จีน

ยกเว้น เมื่อตามหลัง n l ยังคงรูปเดิมเป็น nǚ lǜ

3. แบบฝึกหัดวรรณยุกต์จีน

แบบฝึกหัดวรรณยุกต์จีน

แบบฝึกหัดวรรณยุกต์จีน ครูกายจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อครับ แบบฝึกหัดในบทนี้ไม่ยากอย่างที่คิด หากทำ 2 บทก่อนหน้าในเรื่อง พินอิน มาแล้ว ครูกายรับรองว่าง่ายๆครับ

การผันวรรณยุกต์จีน
เสียงเบา
4. กฎวรรณยุกต์จีน

กฏในการออกเสียง วรรณยุกต์จีน

กฎในการออกเสียงวรรณยุกต์จีน หมายถึงข้อกำหนดที่ใช้ในการออกเสียง วรรณยุกต์จีน โดยแบ่งออกเป็น 4 กฎ ในส่วนของกฎวรรณยุกต์จีน ทำความเข้าใจให้มากที่สุดครับ เดี่ยวถ้านักเรียนเจอในบทเรียนถัดไปจะทำให้จำได้ง่าย แบบอัตโนมัตัเลย

半三声 (bàn sān shēng) เสียงวรรณยุกต์ที่ 3 ครึ่งเสียง

มื่อพินอินที่มีเสียงวรรณยุกต์จีนที่ 3 ตามหลังด้วยพินอินที่มีเสียงวรรณยุกต์จีนที่ 1,2,4 และเสียงเบา เวลาออกเสียง เสียงวรรณยุกต์ที่ 3 จะออกเสียงเพียงครึ่งเสียง แต่ยังคงรูปเดิม ยกตัวอย่างเช่น

卷舌韵母 (juǎn shé yùn mǔ) สระพับลิ้น er ลดรูป

พินอินตามหลังคำว่า “儿” er เวลาเขียนจะลดรูปตัว er เป็น r

隔音符号 (gé yīn fú hào) เครื่องหมายวรรคตอน

เมื่อพินอินขึ้นต้นด้วยสระเดี่ยว a,o,e และตามหลังพินอินตัวอื่น จะใช้เครื่องหมายวรรคตอน () ยกตัวอย่างเช่น

变调 (biàn diào) การเปลี่ยนเสียง

  • ถ้าพินอินที่อยู่ตามหลังyīเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 1, 2, 3 { yī จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 4 }
  • ถ้าพินอินที่อยู่ตามหลังyīเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่4 และ เสียงเบา { yī จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุก์ที่ 2 } ยกตัวอย่างเช่น
  • ถ้าพินอินที่อยู่ข้างหน้าเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 1, 2, 3 { bù จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 4 }
  • ถ้าพินอินที่อยู่ข้างหน้าเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 4 { bù จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 2 } ยกตัวอย่างเช่น
  • คำว่า 很好 hěnhǎo คือพินอินที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่ 3 ซ้อนกัน 2 ตัว เวลาอ่านพินอินที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่ 3 ตัวแรกให้ลดเสียงเป็นวรรณยุกต์ที่ 2 แทน
  • อ่านเป็น hénhǎo แต่เวลาเขียนยังคงรูปเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 3
  • พินอินที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่ 3 ซ้อนกัน 3 ตัว และ 4 ตัว จะคงรูปตัวสุดท้ายเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 3 ที่เหลือลดเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 2
5. แบบฝึกหัดกฎวรรณยุกต์จีน

แบบฝึกหัด กฎวรรณยุกต์จีน

ฝึกการอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เสียงที่ 3 ครึ่งเสียง 半三声

ฝึกการอ่านสระพับลิ้น er ลดรูป 卷舌韵母

ฝึกการอ่านเปลี่ยนเสียง 变调

ฝึกการอ่านพินอิน 拼音

6. สรุปวรรณยุกต์จีน

สรุป วรรณยุกต์จีน

จบแล้วครับสำหรับเรื่อง วรรณยุกต์จีน แล้วยินดีด้วยครับที่ทุกคนเรียนเรื่อง พินอินจนจบ สุดยอดมากครับ ครูกายขอย้ำอีกรอบสำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียน 2 บทเรียนก่อนหน้า บทที่ 1/1 พินอิน (พยัญชนะจีน สระภาษาจีน) และ บทที่ 1/2 การผสมคำภาษาจีนกลาง (พินอิน) ก็กลับไปทบทวนน้าาา นักเรียนที่คล่องแล้วถึงเวลาไปต่อ ภาษาจีนพื้นฐาน แล้วครับ

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ครูกายเป็นกำลังใจให้ครับ