บทที่ 5 การทักทายภาษาจีน

บทที่ 5 การทักทายภาษาจีน สวัสดีภาษาจีน

สำหรับการเรียนภาษาจีน การทักทายภาษาจีน หรือการ สวัสดีภาษาจีน สำคัญมาก เนื่องจากการทักทายคือก้าวแรกในการสร้างความประทับใจให้กับคนจีน เพื่อนคนจีน และนั่นก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เราได้มีโอกาสสานความสัมพันธ์หรือพูดคุยโดยใช้ภาษาจีนมากขึ้นครับ

สวัสดีเป็นภาษาจีน ง่ายๆแค่พูดออกไปว่า 你好 หนี่ห่าว แปลว่า สวัสดีค่ะ/ครับ คำๆนี้คนไทยส่วนใหญ่นิยมพูดกัน แต่วันนี้ครูกายจะมาสอน การทักทายในภาษาจีนที่คนจีนใช้ในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากคำว่า 你好! สวัสดีครับ

ความยาวคลิปบทนี้ทั้งหมด 52.70 นาที

สารบัญ การทักทายภาษาจีน สวัสดีภาษาจีน

หนังสือบทที่ 5 การทักทาย

เนื้อหา : รวบรวมเนื้อหาการทักทายภาษาจีน ที่คนไทยรู้จักและคนจีนนิยมใช้ เน้นเขียนตัวอักษรจีน พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัด 5หัวข้อ

ผู้เขียน : ครูกาย

ขนาด : A4

一。

การทักทายเป็นภาษาจีน หรือ สวัสดีภาษาจีน ที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จัก

打招呼 (dǎ zhāo hu) การทักทาย

a) 生词 (shēng cí) คำศัพท์ การทักทายเป็นภาษาจีน ที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จัก

ตัวอักษร

พินอิน

ชนิดของคำ

คำแปล

hǎo

คำคุณศัพท์

ดี/สบายดี

你好

nǐ hǎo

 

สวัสดีครับ/ค่ะ

您好

nín hǎo

 

สวัสดี (แบบสุภาพ)

你们

nǐ men

คำนาม

พวกเธอ

您们

nín men

คำนาม

พวกท่าน

爸爸

bà ba

คำนาม

คุณพ่อ

老师

lǎo shī

คำนาม

คุณครู

同学

tóng xué

คำนาม

เพื่อนนักเรียน

大家

dà jiā

คำนาม

ทุกคน

b) 句子 (jù zi) ประโยค การทักทายเป็นภาษาจีน ที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จัก

二。

การทักทายเป็นภาษาจีน หรือ สวัสดีภาษาจีน ที่คนจีนนิยมพูด

a) คำศัพท์ การทักทายเป็นภาษาจีน ที่คนจีนนิยมพูด

ตัวอักษร

พินอิน

ชนิดของคำ

คำแปล

wéi

สวัสดีทางโทรศัพท์

chī

คำกริยา

กิน

le

คำเสริม

แล้ว

好久

hǎo jiǔ

คำวิเศษณ์

ยาวนาน

不见

bú jiàn

คำกริยา

ไม่ได้เจอ

最近

zuì jìn

คำนาม

ช่วงนี้

怎么样

zěn me yàng

คำสรรพนาม

เป็นอย่างไรบ้าง

máng

คำคุณศัพท์

ยุ่ง

什么

shén me

คำสรรพนาม

อะไร

หมายเหตุ : 喂 ตัวพินอินเสียงที่ถูกต้องจริงๆคือเสียงที่ 4 wèi แต่ในการตอบรับทางโทรศัพท์จะเป็นเสียงที่ 2  เสียงที่ 2 น้ำเสียงจะนุ่มนวลกว่า ครูกายจะเขียนเป็นเสียงที่ 2 เพื่อไม่ทำให้นักเรียนมึนงงกับการนะครับ

b) ประโยค การทักทายเป็นภาษาจีน ที่คนจีนนิยมพูด

หมายเหตุ : นับจาก 吃了吗?ลงมาจะไม่ใช้กับคนแปลกหน้าแต่จะใช้กับคนรู้จัก

三。

แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรจีน การทักทายภาษาจีน 1

汉字笔顺 (hàn zì bǐ shùn) ลำดับขีดภาษาจีน

四。

แบบฝึกหัด การทักทายภาษาจีน1 พร้อมเฉลย

练习 (liàn xí) แบบฝึกหัด

หมายเหตุ : การทักทายแบบ คุณสบายดีมั๊ย?ฉันสบายดี คุณละ? ฉันก็สบายดี เป็นแบบในหนังสือเรียนทั่วไปส่วนใหญ่ในคนจีนไม่นิยมใช้  

我很好 ควรจะเป็น ฉันสบายดีมาก แต่ที่แปลว่า ฉันสบายดี เพราะว่า ความสวยงามของรูปประโยค

五。

คำศัพท์บทสนทนา การทักทายในภาษาจีน

ตัวอักษร

พินอิน

ชนิดของคำ

คำแปล

nǐ 

คำสรรพนาม

คุณ/เธอ

คำสรรพนาม

ฉัน

คำวิเศษณ์

ก็

hěn

คำวิเศษณ์

มาก

ne

คำเสริม

ล่ะ

不错

bú cuò

 

ไม่เลว (ดี)

挺好

tǐng hǎo 

 

ดีมาก

一般

yī bān

คำคุณศัพท์

งั้นๆ/ทั่วไป

工作

gōng zuò

คำกริยา/คำนาม

ทำงาน

旅游

lǚ yóu

คำกริยา

ท่องเที่ยว/เที่ยว

六。

ไวยากรณ์ 也 很 呢?

语法 (yǔ fǎ) ไวยากรณ์

ตัวอักษร

หน้าที่

ตัวอย่าง โครงสร้างประโยค

คำวิเศษณ์ ขยาย คำกริยา/คำคุณศัพท์

สรรพนาม + วิเศษณ์ + กริยา

 

[状语] = ขยายภาคแสดง

   +  + 

 

 

ฉัน ก็ สบายดี

คำวิเศษณ์ ขยาย คำคุณศัพท์

สรรพนาม + วิเศษณ์ + คุณศัพท์

 

[状语]  ขยายภาคแสดง

 +  + 

 

 

ฉัน สบายดี มาก

วางไว้ท้ายประโยค ใช้ในการถามกลับ และการถามคำถาม

ประโยค +  

 

 

我很好,你

 

 

ฉันสบายดี คุณล่ะ

七。

บทสนทนา การทักทายภาษาจีน

八。

แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรจีน การทักทายภาษาจีน 2

九。

แบบฝึกหัด การทักทายภาษาจีน2 พร้อมเฉลย

十。

สรุป การทักทายภาษาจีน

ประโยค การทักทาย หรือการสวัสดีภาษาจีน จากที่ครูกายสอนไปข้างต้น ประโยคในการทักทายมีหลายแบบขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ ว่าเราควรใช้ประโยคทักทายแบบไหน ถึงตอนนั้นนักเรียนสามารถพูดออกมาเองครับ

ยกตัวอย่างเช่น สวัสดีคนอายุมากกว่า = 您好! สวัสดีเพื่อนร่วมตอนเช้า = 早!  

หากเราไม่รู้จะพูดว่าอะไรก็สามารถพูดไปเพียง แค่ 您好!คนจีนก็เข้าใจแล้ว

ถ้าไหวเราไปต่อ แต่ถ้ายังรู้สึกไม่แน่นพอทบทวนยาวๆครับ 

บทที่ 4 ไวยากรณ์จีนบทที่ 6 แนะนำตัวเองภาษาจีน