บทที่ 8 ขอบคุณภาษาจีน

ขอบคุณภาษาจีน

谢谢 แปลว่า ขอบคุณภาษาจีน ในทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม การพูดว่า ขอบคุณหมายถึงการแสดงถึงความซาบซึ้งใจที่มีคนทำดีต่อเรา ช่วยเหลือเรา ดังนั้นขาดไม่ได้เลยในภาษาจีนที่เราก็ต้องเรียน คำว่าขอบคุณครับ ค่ะ

ในบทนี้เราจะมาเรียน ประโยคขอบคุณภาษาจีน บทสนทนา และแบบฝึกหัด ซึ่งครูกายได้เพิ่มระดับความยากของ บทสนทนาการขอบคุณภาษาจีน เพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เชื่อว่านักเรียนที่เรียนมาถึงตรงนี้สามารถทำได้อย่างแน่นอนครับ

ความยาวคลิปบทนี้ทั้งหมด 39.81 นาที

สารบัญ ขอบคุณภาษาจีน

หนังสือบทที่ 8 การขอบคุณภาษาจีน

เนื้อหา : รวบรวมเนื้อหาขอบคุณภาษาจีน เน้นเขียนตัวอักษรจีน พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัด 5หัวข้อ

ผู้เขียน : ครูกาย

ขนาด : A4

一。

ขอบคุณภาษาจีน ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ

谢谢 (xiè xie) แปลว่า ขอบคุณ

ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะภาษาจีน ใช้คำว่า 谢谢 ได้เลย

二。

คำศัพท์ ประโยคขอบคุณภาษาจีน

ตัวอักษร

พินอิน

ชนิดของคำ

คำแปล

谢谢

xiè xie

คำกริยา

ขอบคุณ

多谢

duō xiè

คำกริยา

ขอบคุณมาก

感谢

gǎn xiè

คำนาม

ขอบคุณจากใจ

辛苦

xīn kǔ

คำกริยา

ลำบาก

麻烦

má fan

คำคุณศัพท์

รบกวน

三。

ประโยคขอบคุณภาษาจีน 

感谢 ให้ความรู้สึกขอบคุณ มากกว่าคำว่า 谢谢/多谢 มักจะใช้คู่กับ 非常 เป็น 非常感谢 แปลว่า ขอบคุณมากจริงๆ

谢了 ใช้กับกรณีที่รู้จักกัน หรือเป็นเพื่อนกัน

辛苦了,麻烦了  ใช้กับการขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ  

四。

แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรจีน ประโยคขอบคุณภาษาจีน

汉字笔顺 (hàn zì bǐ shùn) ลำดับขีดภาษาจีน

五。

แบบฝึกหัด ประโยคขอบคุณภาษาจีน

六。

คำศัพท์ บทสนทนาขอบคุณภาษาจีน

ตัวอักษร

พินอิน

ชนิดของคำ

คำแปล

不客气

bú kè qi

 

ไม่ต้องเกรงใจ

帮助

bāng zhù

คำกริยา

ช่วยเหลือ

可以

kě yǐ

 

 

没事儿

méi shìr

คำกริยา

ไม่เป็นไร

ā

คำอุทาน

สิ

yào

คำกริยา

ต้องการ

多少

duō shǎo

คำสรรพนาม

เท่าไร

qián

คำนาม

เงิน

泰铢

tài zhū

คำนาม

บาท

kòng

คำนาม

ว่าง

怎么了

zěn me le

 

ทำไมเหรอ

xiǎng

คำกริยา

อยาก

qǐng

คำกริยา

เชิญ/เลี้ยง

fàn

คำนาม

ข้าว

不用谢

bú yòng xiè

 

ไม่ต้องขอบคุณ

应该

yīng gāi

คำกริยา

สมควร

七。

ไวยากรณ์ 啊 想

ตัวอักษร

หน้าที่

ตัวอย่าง โครงสร้างประโยค

วางไว้ท้ายประโยคบอกเล่า ทำให้ประโยคดูเป็นกันเอง สนิทกัน

ประโยค + 

 

 

可以 + 

 

 

ได้ สิ

คำกริยา ขยาย คำกริยา

 สรรพนาม + กริยา กริยา

 

[状语]  ขยายภาคแสดง

 +  + 

 

 

ฉัน อยาก เชิญ

八。

บทสนทนาขอบคุณภาษาจีน

九。

แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรจีน บทสนทนา ขอบคุณภาษาจีน

十。

แบบฝึกหัด บทสนทนา ขอบคุณภาษาจีน

十一。

สรุป ขอบคุณภาษาจีน

多谢 !感谢!谢了! ขอบคุณครับสำหรับความตั้งใจและความพยายามของนักเรียนที่เรียนมาจนถึงบทขอบคุณภาษาจีน

จากที่เรียนมานักเรียนรู้สึกว่าบทสนทนายากมั๊ยครับ? คอมเมนต์บอกครูกายได้นะครับ >< เหมือนเดิมเสมอมาครับ พร้อมแล้วเราไปเรียนบทต่อไปกัน

บทที่ 7 ลาก่อนภาษาจีนบทที่ 9 ขอโทษภาษาจีน