บทที่ 1 ตัวเลขภาษาจีน

ตัวเลขภาษาจีน

เข้าสู่บทเรียนบทแรก ตัวเลขภาษาจีน เรื่องนี้เป็นหนึ่งในบทเรียนของ ภาษาจีนพื้นฐาน ซึ่งในเนื้อหาครูกายได้จัดทำรวมรวบ คำศัพท์ บทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ไวยากรณ์ภาษาจีนและแบบฝึกหัด การเขียนตัวอักษรจีน ลำดับขีดจีน ที่ครูกายคิดว่าได้ใช้ในชีวิตจริง และเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้ฝึกพร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงมากที่สุดครับ

ระยะเวลาในการ เรียนภาษาจีนเบื้องต้น ด้วยตัวเองมีทั้งหมด 9 บท

  • อาทิตย์ละ 1 บท ประมาณ 2.5 เดือน 
  • อาทิตย์ละ 2 บท ประมาณ 1.5 เดือน

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับนักเรียนว่ามีเวลาในการเรียนภาษาจีนมากน้อยแค่ไหนครับ ครูกายแนะนำว่าให้ค่อยๆเรียน กลับมาฝึกซ้ำๆ การเรียนอย่างมีระบบจะช่วยให้เก่งอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ แน่นอนครับว่าในการสอนของครูกายจะมีการสอนเทคนิคต่างๆในการเรียนด้วย เลขภาษาจีนก็มีเทคนิคในการอ่านตัวเลขจีน 1-1000 อย่างง่ายๆ เช่นกันครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลย

ความยาวคลิปบทนี้ทั้งหมด 46.25 นาที

หนังสือบทที่ 1 ตัวเลขภาษาจีน

เนื้อหา : รวบรวมเนื้อหาตัวเลขจีน เน้นเขียนตัวอักษรจีน พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัด 4หัวข้อ

ผู้เขียน : ครูกาย

ขนาด : A4

สารบัญ ตัวเลขภาษาจีน

一。

การนับเลขภาษาจีน 1-10 ด้วยสัญลักษณ์มือ

数字 (shù zì) ตัวเลขภาษาจีน

เป็นการสื่อสารบอกจำนวนนับโดยใช้สัญลักษณ์มือและเพื่อเป็นการยืนยัน ตัวเลขภาษาจีน ที่กล่าวไปข้างต้น ว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ

  • ตัวอย่างที่ 1 แม่ค้าบอกราคาสินค้าโดยใช้สัญลักษณ์มือ เพื่อบอก จำนวนและยืนยันราคาสินค้าที่พึ่งพูดไป
  • ตัวอย่างที่ 2 เพื่อนถามเวลา 现在几点? (เซี้ยนไจ้ จี๋ เตี่ยน) ตอนนี้โมงแล้ว? เราตอบไปว่า 一点 (อีเตี่ยน) บ่ายโมง และชูนิ้วชี้ ขึ้นมา เพื่อยืนยันเวลาที่เราพึ่งได้บอกเพื่อนไป

เพิ่มเติม :เลขสิบ สัญลักษณ์มือจะมี 2 แบบ

二。

คำศัพท์ตัวเลขภาษาจีน 1-20

生词 (shēng cí) คำศัพท์

ตัวอักษร

พินอิน

คำแปล

หนึ่ง

èr

สอง

sān

สาม

สี่

ห้า

liù

หก

เจ็ด

แปด

jiǔ

เก้า

shí

สิบ

十一

shí yī

สิบเอ็ด

十二

shí èr

สิบสอง

十三

shí sān

สิบสาม

十四

shí sì

สิบสี่

十五

shí wǔ

สิบห้า

十六

shí liù

สิบหก

十七

shí qī

สิบเจ็ด

十八

shí bā

สิบแปด

十九

shí jiǔ

สิบเก้า

二十

èr shí

ยี่สิบ

三。

ตัวเลขภาษาจีน ศูนย์-ร้อย-พัน-หมื่น-แสน-ล้าน

ตัวอักษร

พินอิน

คำแปล

líng

ศูนย์

bǎi

ร้อย

qiān

พัน

wàn

หมื่น

十万

shí wàn

แสน

一百万

yì bǎi wàn

1 ล้าน

一千万

 yì qiān wàn

10 ล้าน

一亿

yí yì

100 ล้าน

liǎng

สอง

四。

เทคนิคการนับ เลขภาษาจีน

数数字 (shùshùzì) การนับเลข ภาษาจีน

a) วิธีการนับเลขภาษาจีน หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสนจะนับเหมือนภาษาไทย

  • ยกตัวอย่างเช่น “十九”shí jiǔ สิบเก้า / “三千”sān qiān สามพัน

b) ข้อกำหนดพิเศษตัวเลขจีน 

  • เวลาอ่านตัวเลข 2 ที่อยู่หน้าสุด ตั้งแต่หลักพันขึ้นไป จะไม่นิยมอ่านว่า “二”èr แต่จะอ่านว่า “两” liǎng
  • ถ้าเลข 0 อยู่คั่นกลางระหว่างตัวเลข เช่น 1009 หรือ 109 เราจะเพิ่ม “零”líng เพียง1ตัว แล้วจะอ่านว่า 一千零九 และ 一百零九

หมายเหตุ: เทคนิคการนับ เลขภาษาจีน ของครูกายนับได้ตั้งแต่ 1-10 1-100 1-1000 1-10000 1-100000 

五。

แบบฝึกหัดเขียนตัวอักษรจีนตัวเลขภาษาจีน

汉字笔顺 (hàn zì bǐ shùn) ลำดับขีดภาษาจีน

六。

แบบฝึกหัด เลขภาษาจีน พร้อมเฉลย

练习 (liàn xí) แบบฝึกหัด

绕口令 (rào kǒu lìng) ฝึกออกเสียง เลขภาษาจีน

七。

สรุป ตัวเลขภาษาจีน

เทคนิคที่ครูกายสอน การนับ ตัวเลขภาษาจีน ถ้าฝึกตามแบบเรียนจีนที่ครูกายจัดทำ นักเรียนจะสามารถนับเลขภาษาจีนได้ 1-100000 โดยแค่จำคำศัทพ์เพียงไม่กี่ตัว

อย่าลืมกลับไปเขียนตัวอักษรจีนครับ เพราะว่าการเขียนจะช่วยในเรื่องการจดจำข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าพร้อมเรียนบทถัดไปก็ลุยเลยครับ

บทที่ 2 วันเดือนปี ในภาษาจีน