การผสมคำภาษาจีนกลาง (พินอิน)

พินอิน การผสมคำภาษาจีน

มาถึงบทที่ 1/2 กันแล้วนะครับ หากคล่องบทแรกแล้วมาถึงเรื่อง การผสมคำภาษาจีน ครูกายรับรองว่าบทนี้จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคุณในการเรียน เนื่องจากว่าบทนี้คือ การผสมคำภาษาจีน มันคือการผสมคำระหว่าง พยัญชนะจีน และ สระภาษาจีน นั่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนพึ่งเรียนมาและจำจนแม่นแล้ว ใช่มั๊ยครับ? แต่ถ้าหากใครยังไม่ได้เรียน บทที่ 1/1 พินอิน(พยัญชนะจีน สระภาษาจีน) แนะนำว่าให้กลับไปเรียนก่อนครับ สำคัญมาก >< 

การผสมคำพินอิน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ทว่าบทนี้แอบจะต้องฝึกการอ่านออกเสียงเยอะหน่อย แต่ครูกายรับรองคุ้มค่ากับเวลาที่ฝึกอ่านออกเสียงแน่นอน ระยะเวลาในการฝึกอ่านออกเสียงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำวันละ 1-2 คลิปวีดีโอ 2 อาทิตย์คล่องแน่ ! 

ปล. แบบฝึกหัด การผสมคำภาษาจีน (พินอิน) มีทั้งหมด 6 คลิปวีดีโอ สู้ๆครับ

พินอิน การผสมคำ บทที่ 1/2
1. ตารางพินอิน

ตารางพินอิน ดาวน์โหลดฟรี

ด้านล่างเป็น ตารางพินอิน.pdf สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี กรอบสี่เหลี่ยมสี่แดง ครูกายแบ่งไว้เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและการท่องจำ การผสมคำภาษาจีน ครับ

2. สระเดี่ยว a

สระเดี่ยวภาษาจีน a กับ การผสมคำภาษาจีน (พินอิน)

ตาราง การผสมคำภาษาจีน ด้านล่าง ซ้ายมือเป็นพยัญชนะจีนทั้ง 23 ตัว ส่วนด้านบนครูกายจะแบ่งเป็น 6 หมวดโดยอ้างอิงจากสระเดี่ยวภาษาจีน a o e i u ü   

a 

 

a

ai 

ao

an

ang 

b

ba

bai

bao

ban

bang

P

pa

pai

pao

pan

pang

m

ma

mai

mao

man

mang

f

fa

 

 

fan

fang

d

da

dai

dao

dan

dang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

ai 

ao

an

ang 

t

ta

tai

tao

tan

tang

n

na

nai

nao

nan

nang

l

la

lai

lao

lan

lang

g

ga

gai

gao

gan

gang

k

ka

kai

kao

kan

kang

h

ha

hai

hao

han

hang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

ai 

ao

an

ang 

zh

zha

zhai

zhao

zhan

zhang

ch

cha

chai

chao

chan

chang

sh

sha

shai

shao

shan

shang

r

 

 

rao

ran

rang

z

za

zai

zao

zan

zang

c

ca

cai

cao

can

cang

s

sa

sai

sao

san

sang

สระเดี่ยว o กับ การผสมคำภาษาจีน ​

สระเดี่ยวภาษาจีน o กับ การผสมคำภาษาจีน (พินอิน)

o

 

o

ong

ou

b

bo

 

 

P

po

 

pou

m

mo

 

mou

f

fo

 

fou

d

 

dong

dou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

ong

ou

t

 

tong

tou

n

 

nong

nou

l

 

long

lou

g

 

gong

gou

k

 

kong

kou

h

 

hong

hou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

ong

ou

zh

 

zhong

zhou

ch

 

chong

chou

sh

 

 

shou

r

 

rong

rou

z

 

zong

zou

c

 

cong

cou

s

 

song

sou

สระเดี่ยว e กับ การผสมคำภาษาจีน ​

สระเดี่ยวภาษาจีน e กับ การผสมคำภาษาจีน (พินอิน)

e

 

e

ei

en

eng

er

b

 

bei

ben

beng

 

P

 

pei

pen

peng

 

m

me

mei

men

meng

 

f

 

fei

fen

feng

 

d

de

dei

den

deng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

ei

en

eng

er

t

te

 

 

teng

 

n

ne

nei

nen

neng

 

l

le

lei

 

leng

 

g

ge

gei

gen

geng

 

k

ke

kei

ken

keng

 

h

he

hei

hen

heng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

ei

en

eng

er

zh

zhe

zhei

zhen

zheng

 

ch

che

 

chen

cheng

 

sh

she

shei

shen

sheng

 

r

re

 

ren

reng

 

z

ze

zei

zen

zeng

 

c

ce

 

cen

ceng

 

s

se

 

sen

seng

 

สระเดี่ยว i กับ การผสมคำภาษาจีน

สระเดี่ยวภาษาจีน i กับ การผสมคำภาษาจีน (พินอิน)

*อัพเดทใหม่ครับ*

i

 

i

ia

iao

ie

iu

ian

iang

in

ing

iong

b

bi

 

biao

bie

 

bian

 

bin

bing

 

P

pi

 

piao

pie

 

pian

 

pin

ping

 

m

mi

 

miao

mie

 

mian

 

min

ming

 

d

di

 

diao

die

diu

dian

 

 

ding

 

t

ti

 

tiao

tie

 

tian

 

 

ting

 

n

ni

 

niao

nie

niu

nian

niang

nin

ning

 

l

li

lia

liao

lie

liu

lian

liang

lin

ling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

ia

iao

ie

iu

ian

iang

in

ing

iong

j

ji

jia

jiao

jie

jiu

jian

jiang

jin

jing

jiong

q

qi

qia

qiao

qie

qiu

qian

qiang

qin

qing

qiong

x

xi

xia

xiao

xie

xiu

xian

xiang

xin

xing

xiong

y

yi

ya

yao

ye

you

yan

yang

yin

ying

yong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

ia

iao

ie

iu

ian

iang

in

ing

iong

zh

zhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ch

chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sh

shi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

ri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

ci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highlight สีแดงในส่วนพยัญชนะ y คือเมื่อเกิด การผสมคำภาษาจีน แล้วรูปของมันจะละตัว i

ยกตัวอย่างเช่น y+ia= ya ยกเว้นเฉพาะตัว you ที่ไม่เกี่ยวกับการผสมคำในสระ i ครูกายนำมาวางเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียนเท่านั้นเองครับ

สระเดี่ยว u กับ การผสมคำภาษาจีน

สระเดี่ยวภาษาจีน u กับ การผสมคำภาษาจีน (พินอิน)

u

 

u

ua

uo

ui

uai

uan

un

uang

ueng

b

bu

 

 

 

 

 

 

 

 

P

pu

 

 

 

 

 

 

 

 

m

mu

 

 

 

 

 

 

 

 

f

fu

 

 

 

 

 

 

 

 

d

du

 

duo

dui

 

duan

dun

 

 

t

tu

 

tuo

tui

 

tuan

tun

 

 

n

nu

 

nuo

 

 

nuan

 

 

 

l

lu

 

luo

 

 

luan

lun

 

 

g

gu

gua

guo

gui

 

guan

gun

guang

 

k

ku

kua

kuo

kui

 

kuan

kun

kuang

 

h

hu

hua

huo

hui

 

huan

hun

huang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

ua

uo

ui

uai

uan

un

uang

ueng

w

wu

 

wo

wei

wai

wan

wen

wang

weng

zh

zhu

zhua

zhuo

zhui

zhuai

zhuan

zhun

zhuang

 

ch

chu

chua

chuo

chui

chuai

chuan

chun

chuang

 

sh

shu

shua

shuo

shui

shuai

shuan

shun

shuang

 

r

ru

rua

ruo

rui

 

ruan

run

 

 

z

zu

 

zuo

zui

 

zuan

zun

 

 

c

cu

 

cuo

cui

 

cuan

cun

 

 

s

su

 

suo

sui

 

suan

sun

 

 

wei / wen ไม่เกี่ยวกับการผสมคำพินอิน ui / un ครูกายนำมาวางเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจครับ

สระเดี่ยว ü กับ การผสมคำภาษาจีน

สระเดี่ยวภาษาจีน ü กับ การผสมคำภาษาจีน (พินอิน)

ü

 

ü

üe

üan

ün

n

nüe

 

 

l

lüe

 

 

j

jüe

jüan

jün

q

qüe

qüan

qün

x

xüe

xüan

xün

y

yüe

yüan

yün

สรุปการผสมคำภาษาจีนกลาง (พินอิน)

สรุป การผสมคำภาษาจีน (พินอิน)

การผสมคำภาษาจีน หรือ พินอิน คือตัวช่วยในการออกเสียงตัวอักษรภาษาจีนทั้งหมดครับ ครูกายขอเน้นย้ำ ไม่จำเป็นต้องจำตัวพินอินให้ได้ทุกตัว เพียงแต่ทว่า เมื่อเห็นพินอินควรจะอ่านออกเสียงให้ได้ทุกตัวครับ บทที่ 1/3 วรรณยุกต์จีน เป็นส่วนประกอบตัวสุดท้ายที่จะทำให้การอ่านออกเสียงพินอินได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกเหนือจากการผสมคำ พยัญชนะจีนและสระภาษาจีน ถ้านักเรียนพร้อมไปต่อก็คลิกเลยครับ หากยังไม่แม่นก็กลับไปทบทวนอีกรอบนะครับ