หนังสือภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

หนังสือภาษาจีนพื้นฐาน
หนังสือภาษาจีนพื้นฐาน

หนังสือภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 1-9

ครูกายได้ รวบรวมเนื้อหาภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวันไว้ทั้ง 9 บทมีเนื้อหา บทเรียน แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดคัดจีนที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจภาษาจีนมากยิ่งขึ้น

ขนาด A4 จำนวน 163 หน้า ปริ้นขาวดำ