แจก e-books หนังสือพินอิน.pdf

ebooks หนังสือพินอิน

ตารางพินอิน PDF

ตารางพินอิน อยู่ในเรื่องของ การผสมภาษาจีนกลาง (พินอิน) หนังสือพินอิน

สามารถดาวน์โหลดฟรีจากด้านล่างครับ 

หนังสือพินอิน PDF

e-books หนังสือพินอิน ฟรีดาวน์โหลด

เนื้อหา : รวบรวทสรุปเรื่องพินอิน พยัญชนะจีน สระภาษาจีน วรรณยุกต์จีน แบบฝึกหัดพินอิน ตารางพินอิน แบบฝึกหัดคัดพินอิน

ผู้เขียน : ครูกาย

จำนวน : 48 หน้า

ประเภทหนังสือ : e-books ฟรี | สั่งซื้อหนังสือเรียน

สามารถเข้าไปเรียนฟรีได้ที่

* พินอินในบทเรียนครูกายทั้งหมด 一 กับ 不 ครูกายได้เปลี่ยนเสียงเวลาเขียนพินอินไปแล้วเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนนะครับ ยกตัวอย่างเช่น 不去 bú qù แต่หนังสือบางเล่มหรืออาจารย์บางท่านจะเขียนว่า bù qù ซึ่งไม่มีผลกับการสอบและในชีวิตประจำวันแต่อย่างใด