ลำดับขีดตัวอักษรจีน (พินอิน)

ตัวอย่างการเขียน ลำดับขีดตัวอักษรจีน พินอิน นักเรียนสามารถนำไปฝึกเขียนตัวอักษรจีน ด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้นักเรียนเขียนลำดับขีดได้ถูกต้องและสวยงาม

พินอิน คืออะไรในภาษาจีน พยัญชนะจีน สระภาษาจีนมีไว้ทำไมกัน?

ทำความรู้จักกับ พินอิน พยัญชนะจีน สระภาษาจีน อย่างง่ายพร้อมทั้งมีบทเรียนภาษาจีน แบบฝึกหัดการอ่านพินอิน พร้อมคำแนะนำจากครูกาย

การผสมคำภาษาจีน กลาง (พินอิน)

ในบทความ มาพร้อมบทเรียน คลิปวีดีโอ วิธีการออกเสียงพินอินและ การผสมคำภาษาจีน ที่จะช่วยให้คุณฝึกอ่านภาษาจีนได้คล่อง ภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์

วรรณยุกต์จีน มีกี่เสียง เทียบกับไทย?

วรรณยุกต์จีน คือการผันวรรณยุกต์​ 4 เสียง และเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจาก การออกเสียงการผสมคำระหว่าง พยัญชนะจีน และ สระภาษาจีนในเรื่องพินอิน

ลำดับขีดภาษาจีนพื้นฐาน

ตัวอย่างการเขียน ลำดับขีดภาษาจีนพื้นฐาน 1 นักเรียนสามารถนำไปฝึกเขียนตัวอักษรจีน ด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้นักเรียนเขียนลำดับขีดได้ถูกต้องและสวยงาม