เรียน คำศัพท์ภาษาจีน

วิธีการฝึก : นักเรียนสามารถฝึก คำศัพท์ภาษาจีน

  1. ออกเสียงและสะกดตามครูกาย
  2. ฝึกเขียนตัวอักษรไปพร้อมกับครูกาย
  3. กลับไปฝึกต่อด้วยตนเอง

หากนักเรียนฝึกตาม 3 วิธีข้างต้นนี้นักเรียนจะค่อยๆพัฒนาระดับความสามารถของตัวเองนะครับ

EP 1 : ครอบครัวภาษาจีน

EP 2 : ครอบครัวภาษาจีน 

EP 3 : ครอบครัวภาษาจีน

EP 4 : ครอบครัวจีน

EP 6 : ห้องนอนภาษาจีน

EP 7 : ห้องนอนภาษาจีน

EP 8 : ห้องนอนจีน

EP 9 : ห้องน้ำภาษาจีน

EP 10 : ห้องน้ำภาษาจีน

EP 11 : ห้องน้ำจีน

EP 12 : เมนูอาหารภาษาจีน

EP 13 : เมนูอาหารภาษาจีน

EP 14 : เมนูอาหารภาษาจีน

EP 15 : เมนูอาหารจีน

EP 16 : อาหารไทยภาษาจีน

EP 18 : ขนมหวานภาษาจีน

EP 19 : ขนมหวานภาษาจีน

EP 20 : ขนมหวานจีน

EP 21 : ผักภาษาจีน

EP 22 : ผักภาษาจีน

EP 23 : ผักจีน

EP 24 : แอพภาษาจีน

EP 25 : แอพจีน

EP 26 : วิชาภาษาจีน

EP 27 : วิชาจีน

EP 28 : รถภาษาจีน

EP 29 : เครื่องบินภาษาจีน

EP 30 : รถไฟภาษาจีน

EP 31: เมืองภาษาจีน

EP 32 : เมืองจีน

EP 33 : เมืองภาษาจีน

EP 34 : เบียร์ภาษาจีน

EP 35 : เบียร์จีน

EP 36 : เหล้าภาษาจีน

EP 37 : เครื่องใช้ไฟฟ้าภาษาจีน

EP 38 : เครื่องใช้ไฟฟ้าภาษาจีน

EP 39 : เครื่องใช้ไฟฟ้าภาษาจีน

EP 40 : เครื่องใช้ไฟฟ้าจีน ตอนพิเศษ

EP 41 : เครื่องใช้ไฟฟ้าจีน ตอนพิเศษ

EP 42 : สัตว์ภาษาจีน

EP 43 : สัตว์ภาษาจีน

EP 44 : สัตว์ภาษาจีน

EP 45 : สัตว์จีน

EP 46 : สัตว์จีน

EP 47 : สัตว์จีน

EP 48 : บวก ลบ คูณ หาร เท่ากับ ภาษาจีน

EP 49 : มากกว่า น้อยกว่า สัดส่วน ภาษาจีน

EP 50 : เปอร์เว็นต์ ร้อยละ ภาษาจีน

EP 51 : โรงเรียนภาษาจีน

EP 52 : โรงเรียนภาษาจีน

EP 53 : โรงเรียนจีน

EP 54 : สีภาษาจีน

EP 55 : สีภาษาจีน

EP 56 : สีจีน

EP 57 : ผลไม้ภาษาจีน

EP 58 : ผลไม้ภาษาจีน

EP 59 : ผลไม้จีน

EP 60 : ผลไม้จีน

EP 61 : ร่างกายภาษาจีน

EP 62 : ร่างกายภาษาจีน

EP 63 : ร่างกายภาษาจีน

EP 64 : ร่างกายจีน

EP 65 : ร่างกายจีน

EP 66 : ฤดูกาล สภาพอากาศภาษาจีน

EP 67 : ฤดูกาล สภาพอากาศภาษาจีน

EP 68 : ฤดูกาล สภาพอากาศภาษาจีน

EP 69 : ฤดูกาล สภาพอากาศจีน

EP 70 : ฤดูกาล สภาพอากาศจีน