คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัวภาษาจีน

ครอบครัวภาษาจีน

คำศัพท์ ครอบครัวภาษาจีน คือ 家庭 jiā tíng (เจีย ถิง)

สารบัญ ครอบครัวภาษาจีน

ครอบครัว คำศัพท์จีนพร้อมวีดีโอ

ครูกายแบ่งคำศัพท์ออกเป็น 4 ตอน ตอนละ 5 คำ มีทั้งวิธีการอ่าน วิธีการเขียนตัดอักษรจีน และส่วนสุดท้ายจะเป็นแบบทดสอบให้นักเรียนฝึกทำนะครับ มีทั้งหมด 10 ข้อ

ตอนที่ 1 ครอบครัวจีน

家庭 jiā tíng (เจีย ถิง) ครอบครัว

爸爸 bà ba (ป้า ป่ะ) คุณพ่อ

妈妈 mā ma (มา หม่ะ) คุณแม่

儿子 ér zi (เอ๋อร์ จึ) ลูกชาย

女儿 nǚ ér (หนี่ว เอ๋อร์) ลูกสาว

ตอนที่ 2 ครอบครัวจีน

哥哥 gē ge (เกอ เก่อะ) พี่ชาย

姐姐 jiě jie (เจี่ย เจีย) พี่สาว

弟弟 dì di (ตี้ ติ) น้องชาย

妹妹 mèi mei (เม่ย เหม่ย) น้องสาว

孙子 sūn zi (ซุน จึ) หลานชาย

ตอนที่ 3 ครอบครัวภาษาจีน

孙女 sūn nǚ (ซุน หนี่ว) หลานสาว

爷爷 yé ye (เหย๋ เหยะ) ปู่

奶奶 nǎi nai (หน่าย ไน)  ย่า

外公 wài gōng (ว่าย กง) ตา

外婆 wài pó (ว่าย ผอ) ยาย

ตอนที่ 4 ครอบครัวจีน

丈夫 zhàng fu (จั้ง ฝู) สามี

妻子 qī zi (ชี จึ) ภรรยา

伯父 bó fù (ปั๋ว ฟุ) ลุง

伯母 bó mǔ (ปั๋ว หมู่) ป้า

阿姨 ā yí (อา อี๋) น้า

ประโยคครอบครัวภาษาจีน

妈妈,我饿了,我想吃饭。คุณแม่ ผมหิวแล้ว ผมอยากกินข้าว

妈妈 māma แม่
我 wǒ ฉัน
饿 è หิว
了 le แล้ว
我 wǒ ฉัน
想 xiǎng อยาก
吃饭 chīfàn กินข้าว

คุณน้าไม่ได้เจอกันนานเลย
阿姨,好久不见啊

阿姨 ā yí คุณน้า
好久不见 hǎo jiǔ bú jiàn ไม่ได้เจอกันนาน
啊 ā เลย/ล่ะ/สิ คำเสริมน้ำเสียง

姐姐,我想吃肯德基,麦当考,汉堡王,冰淇淋。

พี่สาว ผมอยากกิน KFC, McDonald’s, BurgerKing, Icecream

姐姐 พี่สาว

我 wǒ ฉัน

想 xiǎng อยาก

吃 chī กิน

肯德基 kěn dé jī KFC

麦当劳 mài dāng láo McDonald’s 

汉堡王 hàn bǎo wáng BurgerKing

冰淇淋 bīng qí lín icecream

แบบทดสอบ ครอบครัวภาษาจีน

เข้าไปทำแบบทดสอบ ครอบครัวภาษาจีนผ่านลิงค์ https://courses.chinesenowhy.com/quizzes/test-family/