รับสอนภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับคนไม่มีพื้นฐานมาก่อน

**ชั่วโมงละ 300  บาท**

สอนออนไลน์ผ่าน โปรแกรม ZOOM 

โดยเรียนจากหนังสือ Hanyu Jiaocheng ในการเรียน มีทั้งหมด 15 บท

หลังเรียนเสร็จทุกคาบมีการบ้านให้ทำครับ มีคำถามหรือข้อสงสัยถามครูกายได้ตลอด สิ่งที่นักเรียนต้องมีคือ ดินสอ กับ สมุดครับ

สอบถามผ่านไลน์ @874stkad

เริ่มต้นสอนพินอินพื้นฐานก่อน

 1. สวัสดี 你好!
 2. ภาษาจีนไม่ยาก 汉语不太难。
 3. พรุ่งนี้เจอกัน 明天见!
 4. คุณไปที่ไหน 你去哪儿?
 5. นี่คือคุณครูหวัง 这是王老师。
 6. ฉันเรียนภาษาจีน 我学习汉语。
 7. คุณกินอะไร 你吃什么?
 8. แอ๊ปเปิ้ล 1 ลูกราคาเท่าไหร่ 苹果一斤多少钱?
 9. ฉันแลกเงินจีน 我换人民币。
 10. เขาพักอาศัยอยู่ที่ไหน 他住哪儿 
 11. พวกเราคือนักเรียนแลกเปลี่ยน 我们都是留学生。
 12. คุณเรียนที่ไหน 你在哪儿学习。
 13. นี่ใช่ยาจีนหรือไม่ 这是不是中药。
 14. รถของคุณเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ 你的车是新的还是旧的。
 15. บริษัทพวกคุณมีพนักงานกี่คน 你们公司有多少职员。