Category Archives: คำศัพท์ภาษาจีน

ห้องน้ำภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน ห้องน้ำภาษาจีน

ร่างกายภาษาจีน คือคำว่า 身体 shēntǐ (เซินถี่) ในบทเรียนคำศัพท์ครูกายได้แบ่งออกเป็น 5 ตอน ตอนละ 5 คำศัพท์ พร้อมสอนวิธีการฝึกอ่านฝึกเขียน อีกทั้งยังมีแบบทดสอบ

ครอบครัวภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัวภาษาจีน

ครอบครัวภาษาจีน คือคำว่า 家庭 jiā tíng (เจียถิง) ในบทเรียนคำศัพท์ภาษาจีน ครูกายได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนละ 5 คำศัพท์พร้อมสอนการอ่าน ฝึกเขียน แบบทดสอบ

ร่างกายภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน ร่างกายภาษาจีน

ร่างกายภาษาจีน คือคำว่า 身体 shēntǐ (เซินถี่) ในบทเรียนคำศัพท์ครูกายได้แบ่งออกเป็น 5 ตอน ตอนละ 5 คำศัพท์ พร้อมสอนวิธีการฝึกอ่านฝึกเขียน อีกทั้งยังมีแบบทดสอบ